agri x

|||

AGRI XCELLENCE

Agri Xcellence bestaan uit ‘n span kundiges vir wie die beginsels van volhoubaarheid en winsgewendheid van uiterste belang is

 

Agri Xcellence bestaan uit ‘n span kundiges vir wie die beginsels van volhoubaarheid en winsgewendheid van uiterste belang is. Die Agri Xcellence span sluit grond landmeters, grondkundiges en landboukundiges in wat elkeen gekwalifiseer is op tersiêre vlak van verskeie universiteite en technikons regoor Suid-Afrika.

Elkeen is verbonde aan ‘n verskeidenheid van professionele organisasies, insluuitend die Suid-Afrikaanse Raad vir rofessionele Natuurwetenskappe (SARNAP). Gekobineer, deel hierdie span meer as ‘n eeu se toegepaste agri-wetenskap ervaring, in die velde van gewasse, toegepasde grondkunde en besproeiing, om slegs ‘n paar te noem.

As die grootste en mees ervare span van sy soort in Afrika, het hulle die verwagtinge verhoog en handhaaf ‘n standard van uitmuntendheid. ‘n Mens hoef nie verder te kyk as hul spog prestasiegeskiedenis met talle voltooide projekte in verskeie lande regoor die continent soos:

 • Demokratiese Republiek van die Kongo
 • Kongo
 • Zambië
 • Malawi
 • Swaziland
 • Cameroon
 • Suid-Afrika
 • Sierra Leone
 • Mozambiek

Die Parc Agro initiatief by Bukanga-Lonzo, ‘n eerste-van-sy-soort in die DRK en een van die grootste en mees onlangse projekte wat die span aangepak het. Hierdie projek is in wese ‘n konsep van grondontwikkeling en die implementering van die nodige infrastruktuur om ‘n ondersteuningsgroep en ‘n self-onderhoudende ekonomiese eenheid te vestig. Lees meer oor hierdie projek op parcagro.com

 

WAT AN AGRI XCELLENCE BIED?
 • Grondklassifikasie
 • Grondchemiese roosters
 • Grondvog bestuur
 • Oes monitering en -produksie
 • Data verwerking

Natuurlik wanneer dit kom by akkuraatheid in landbou, sou die ingewikkelde legkaart nie volledig wees sonder RPAS (Afstand Geloodsde Antennastelsels) tegnologie nie. Gaan die wêeld van drones binne en lees meer oor hierdie projek op haevic.co.za

 

UITNEMENDHEID DEUR KENNIS. KENNIS DEUR ERVARING. ERVARING DEUR PASSIE.

Soos die naam aandui, blink TRIOMF uit in die gebied van Akkurate-Agri en beskik oor hoogs gekwali-fiseerde grond- en landboukundiges, wat passievol en doelgerig is in die ondersteuning van die voedsel produsent, in die verkryging van optimale opbrengs en maksimum wins. Hierdie spesialiste is geredelik beskikbaar om boere te adviseer gebasseer op in-diepte grond en plant ontleding.Voorstelle word dan aan die boer voorgelê om te implimenteer, gevolg deur 'n nasorg diens wat algeheel in 'n meer winsgewende besigheid omgesit word deur die effektiewe gebruik van hulpbronne.

Geïntegreerde grondklassifikasie; chemiese grond analises; asook opbrengsinligting word gesamentlik ontleed om abnormaliteite in die bewerkte lande te verklaar.

Hierdie inligting word gebruik om die afwykings te identifiseer en te hanteer, wat die boer instaat stel om sy insetkostes te verminder en winsgewendheid te verhoog.

'n Spesialis van die Akkurate-Agri span is geredelik beskikbaar om kundige advies en voorstelle aan die boer te verskaf, gebasseer op indiepte analises.

Gepaard met die waardevolle nasorg diens, kan die boer verbeterde bestuur van insetkoste; meer effektiewe benutting van hulpbronne en beter boerderypraktyke verwag.

Met die voltooiing van die Akkurate-Agri siklus, kan die boer meer ingeligte besluite neem na aanleiding van sy grond se sterkpunte en beperkinge.

Deur hierdie kundige aanbevelings, kan die produsent vertroud wees in die optimale opgawe van sy belegging.

 
VOORDELE VAN AKKURATE-AGRI
 • Akkurate-Agri stel landbougrond in staat om ontleed te word ten einde optimale opbrengs er hektaar te bereik en o die potensiaal vir die seisoen te bepaal
 • Met hierdie inligting, kan die korrekte kalk en lantvoeding administreer word op die regte ty den die regte plek
 • Sonder Akkurate-Agri het oor- of onder toediening van kunsmis ‘n groot invloed o winsgewendheid (Baie boere is geneig m verskillende areas en selfs hele landerye dieselfde te bewerk – gebiede verskil en so ook die verbouing daarvan)
 • Meer as net blote grondkartering word in ag geneem in die ontwikkeling van roosters en karate wat kan wissel volgens graan rotasie
 • Indien toepaslike implemente en bewerking vir spesifieke landbougrond gebruik word, kan brandstof besaar word en opbrengste verhoog word
 • Risiko’s en onsekerhede wat verband hou met boerdery kan verminder word
 • Akkurate-Agri bied volledige graan aanbevelings en oplossings
 • Akkurate-Agri neem die eerste tree wanneer nuwe / bestaande gebiede van landbougrond ontwikkel word deur ‘n volledige risiko en winsgewendheids evalusie te voltooi om die eienskappe en waardes van die grond te bepaal
 • Akkurate-Agri bied praktiese kaarte van gebiede gebasseer op die plaasgrond wat die nodge bestuur wat vereis word identifiseer

 

 

willem botha agrixcellence

 

agri x corp video eng

how can agri x help eng

can agri x assist eng

what does agr x offer eng