TRIOMF SA

TRIOMF’s headquarters are based in Potchefstroom, South Africa, from where manufacturing and distributing to cross-border and national depots, wholesale partners, retail outlets and valued farmers takes place. TRIOMF Fertilizer now manufactures and/or distributes nationally and to neighbouring states from:

  • Potchefstroom (North West)
  • Ermelo (Mpumalanga)
  • Durban (KwaZulu-Natal)

TRIOMF SA

TRIOMF se hoofkantoor is gevestig in Potchefstroom, Suid-Afrika, vanwaar die vervaardiging en verspreiding na grens- en nasionale takke, groothandel en kleinhandel vennote en gewaardeerde boere plaasvind. TRIOMF kunsmis vervaardig nou en/of versprei nasionaal en na buurstate vanaf:

  • Potchefstroom (Noordwes)
  • Ermelo (Mpumalanga)
  • Durban (KwaZulu-Natal)