TRIOMF DIRECT SALES

TRIOMF FERTILIZER DIRECTLY FROM THE MANUFACTURER

0861TRIOMF | 0861 874 663

Our team of highly specialised chemical engineers, plant- and soil scientists and master agronomists are constantly working on maintaining a focus of product development which is at the forefront of global plant and soil nutrition innovation. TRIOMF boasts a wide range of super-specialised fertilizer and other nutritional products as part of its extensive product range.

Fertilizers are natural or artificial substances added to soil to make crops grow better.

Liquid Fertilizer consists of any material of natural or synthetic origin that is applied to plant tissues to supply plant nutrients essential to the growth of plants.

Any fertilizer distributed primarily for specified use in connection with grass, flowers, vegetables, golf courses and home use purposes.

At TRIOMF, we source, import, manufacture, blend and distribute premium quality fertilizer and other agricultural products.

EXPLORE

The TRIOMF headquarters are based in Potchefstroom, South Africa. From these large premises, we manufacture and distribute cross‑border and nationally.

EXPLORE

TRIOMF is in the privileged position of having established significant and sound commercial agreements with "Agri" influential countries.

EXPLORE

pressRelease

TRIOMF DIREKTE VERKOPE

TRIOMF FERTILIZER DIREK VAN DIE VERVAARDIGER

0861TRIOMF | 0861 874 663

Die TRIOMF Span bestaan uit hoogs gespesialiseerde chemiese ingenieurs, plant- en grondwetenskaplikes en meestersgraadkundiges wat voortdurend werk aan die behoud van 'n fokus op produkontwikkeling wat aan die voorpunt van globale plant- en grondvoedinginnovasie is. TRIOMF spog met 'n wye reeks super-gespesialiseerde kunsmis en ander voedingsprodukte as deel van sy uitgebreide produkreeks.

Kunsmis is natuurlike of kunsmatige stowwe wat by die grond gevoeg word om gewasse beter te laat groei.

Vloeibare kunsmis bestaan uit enige materiaal, natuurlik of sinteties wat aan plantweefsel aangewend word om plantvoedingstowwe te lewer wat noodsaaklik is vir die groei van die plant.

Enige Kunsmis wat hoofsaaklik versprei word vir spesifieke gebruike wat verband hou met gras, blomme, groente, gohlfbane en huishoudelike doeleindes.

TRIOMF spesialiseer in die invoer, vervaardiging, vermenging en verspreiding van landbouprodukte.

VERKEN

TRIOMF se hoofkantoor is gevestig in Potchefstroom, Suid-Afrika, vanwaar die vervaardiging en verspreiding na grens- en nasionale takke, groothandel en kleinhandel vennote, asook gewaardeerde boere plaasvind.

VERKEN

TRIOMF is in die bevoorregte posisie om beduidende en gesonde kommersiƫle ooreenkomste met "Agri"-invloedryke lande te vestig

VERKEN

Press Release